Dette site anvender cookies. Ved at fortsætte med at benytte websitet, accepterer du deres brug.

Persondatavilkår

Ved at oprette en profil på job.netgen.dk giver jeg mit samtykke til, at alle persondata (kontaktdata, data vedr. alder, uddannelse og køn samt evt. cv) indtastet i min profil benyttes i rekrutteringsmæssig sammenhæng samt i modtagelse af job alerts, såfremt jeg har oprettet disse. Netgen er dataansvarlig og derfor underlagt Datatilsynets regler for opbevaring og behandling af data.

Jeg accepterer desuden, at Netgen forbeholder sig ret til at gemme referater el.lign. af telefoniske samtaler, CV, personlighedstests, straffeattest, referencer samt andre former for kommunikation, som jeg har med Netgen. Så længe jeg er i Netgens database, samtykker jeg desuden til, at Netgen kan videregive de tidligere nævnte registrerede oplysninger til en brugervirksomhed med det formål at vurdere min egnethed til en konkret stilling.

Såfremt jeg ansættes som konsulent hos Netgen, giver jeg mit samtykke til at Netgen må videregive mine kontaktdata og evt. portrætfoto til brugervirksomheden, hvor det giver mening, samt til diverse instanser/offentlige myndigheder i forbindelse med lønbehandling. Såfremt jeg ansættes af Netgen, giver jeg endvidere mit samtykke til at Netgen opbevarer data, der er nødvendig for min ansættelse – det være sig stamdata, CPR-nummer, pårørendes kontaktinfo, straffeattest, personlighedstest, arbejds- og opholdstilladelse, helbredsoplysninger etc. – så længe jeg er ansat.

Netgen opbevarer disse data i op til 5 kalenderår efter min ansættelses ophør. Hvis Netgen ønsker at gøre brug af foto/video af mig til markedsføring af Netgen eller på Netgens sociale medier, vil jeg blive forelagt et særskilt og specifikt samtykke dertil.

Jeg accepterer, at så længe jeg har en profil hos Netgen og dermed findes i databasen, kan Netgen til enhver tid kontakte mig eksempelvis via e-mail, telefon, sms eller pr. alm. post. Jeg kan til enhver tid slette min profil, hvis jeg ikke ønsker at blive kontaktet, ligesom jeg i min profil selv kan justere, hvilke job alerts jeg ønsker at modtage via e-mail.

Jeg er forpligtet til straks at orientere Netgen ved ændringer i den oplyste mailadresse i min profil.

Såfremt jeg ikke på noget tidspunkt ansættes gennem Netgen, gemmer Netgen oplysningerne i en periode på op til 2 år efter seneste log in på www.job.netgen.dk, medmindre jeg inden da sletter min profil. Jeg bliver kontaktet pr. mail, når de 2 år er gået, så jeg kan tage stilling til, om jeg vil bevare min profil. Profilen bliver automatisk slettet, hvis jeg ikke reagerer på denne mail.

Jeg kan til enhver tid slette min profil hos Netgen, slette enkeltstående data eller tilbagekalde dette samtykke ved at skrive til netgen@netgen.dk.

Jeg kan til enhver tid logge på min profil på Netgens hjemmeside og se hvilke data, jeg har indtastet, ligesom jeg jf. Persondataforordningen har ret til at få indsigt i hvilke oplysninger i tilknytning til min profil, der er under behandling af Netgen og til hvilket formål. Ved ønske om indsigt sendes en mail til netgen@Netgen.dk. Netgen besvarer henvendelsen indenfor 10 kalenderdage. Jeg kan til enhver tid gøre indsigelse eller klage, hvis jeg mener Netgen har urigtige oplysninger registreret om mig. Urigtige oplysninger har jeg ret til at få korrigeret.

Jeg er opmærksom på, at jeg selv er ansvarlig for at holde min profil opdateret.